แนะนำเำพลงจากภาคอีสาน

Go down

แนะนำเำพลงจากภาคอีสาน

ตั้งหัวข้อ  Simon Somsak on Wed Nov 10, 2010 9:55 pm

แนะนำเำพลงจากภาคอีสาน ภาคอีสานนอกจากจะเป็นภูมิภาคทีใหญ่ที่สุดของไทยแล้ว
ยังเป็นภาคที่มีนักร้องลูกทุ่งดังๆ มากมายหลายคน เพลงที่ออกมาก็มีทั้งเำพลงดัง และ
เำพลงที่สอนใจคน หรือเกียวกับชีวิตประจำวัน ก็มีมากมาย